Budowa i wdrożenie eksperckiej platformy Business Intelligence w obszarach sprzedaży, marketingu oraz rozliczeń finansowych.

Case study

en_GB