Serwis internetowy www.solet.pl wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Ci korzystania z naszej witryny oraz zbierania anonimowych statystyk pozwalających ulepszać nam funkcjonalność i treść witryny. Używamy mechanizmu cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie. x
Strona główna Mapa strony
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Solet Sp. z o.o. realizuje projekt

„Platforma B2B z usługą SaaS automatyzującą prowadzenie procesu budżetowania pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007–2013), działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy B2B w modelu SaaS, pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe przy realizacji usługi budżetowania zachodzące na linii Wnioskodawca – Partnerzy.

Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.


Kontakt:

Solet Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
tel. +48 81 458 11 58, fax +48 81 444 39 53

Kierownik Projektu: Marcin Wójcicki
e-mail:

Unia Europejska Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Solet Business Intelligence

Technologie

Oracle Business Intelligence

Pakiet Oracle Business Intelligence to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia wglądu w wyniki analiz biznesowych jak największej grupie użytkowników oraz umożliwiający dowolnemu użytkownikowi z dowolnej jednostki organizacyjnej samodzielny dostęp do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. Pozwala łączyć dane pobierane z wielu baz, aplikacji, źródeł danych OLAP i źródeł danych nieusystematyzowanych w pojedynczy, ujednolicony widok informacji korporacyjnych.

Pakiet Oracle BI składa się z kilku produktów, które mogą być wykorzystywane razem, lub też niezależnie od siebie:

  • BI Server – skalowalny i wydajny serwer zapytań i analiz, umożliwiający łączenie danych relacyjnych, danych ze źródeł OLAP oraz pobieranych z gotowych aplikacji, zarówno produkcji Oracle jak i innych firm.
  • Answers – narzędzie do tworzenia zapytań i analiz na żądanie, które operuje na logicznym modelu danych zebranych z wielu źródeł i w środowisku opartym wyłącznie na technikach internetowych.
  • Interactive Dashboard – zaawansowane, interaktywne kokpity informacyjne umożliwiające użytkownikom podejmowanie dokładnych i trafnych decyzji dzięki spersonalizowanym widokom danych.
  • Publisher – wysoce skalowalny mechanizm raportowania umożliwiający generowanie raportów na podstawie danych z wielu źródeł i publikowanie ich w różnych formatach oraz za pomocą różnych kanałów publikacji.
  • Disconnected Analytics – rozwiązanie łączące produkty Answers i Dashboards w pakiet skierowany do pracowników mobilnych korzystających z komputerów niepodłączonych do sieci.
  • Office Plug-In – moduł dodatkowy umożliwiający automatyczną synchronizację informacji z produktów Answers, Dashboards i Reports w dokumentach Microsoft Word, Excel i Power Point.
  • Delivers – mechanizm powiadomień umożliwiający przechwytywanie i rozsyłanie różnymi kanałami powiadomień w reakcji na uprzednio zdefiniowane zdarzenia biznesowe w celu wspomagania szybkiego podejmowania decyzji.

Rodzina produktów Oracle Business Intelligence stała się od chwili debiutu na rynku jednym z najszybciej rozwijających się pakietów analizy danych biznesowych na świecie. Oprogramowanie to zostało wdrożone w 15 spośród 25 największych firm na świecie (według badań magazynu Fortune) i jest szeroko rozpowszechnione wśród czołowych firm we wszystkich niemal branżach, w tym w usługach finansowych, w telekomunikacji, opiece zdrowotnej, w branży farmaceutycznej, produkcyjnej, wśród wytwórców produktów konsumpcyjnych, w handlu detalicznym oraz w transporcie i logistyce.

BI Server

Skalowalny i wydajny serwer obsługi zapytań i obliczeń, udostępniający usługi na potrzeby innych składników pakietu. BI Server udostępnia swoje usługi za pośrednictwem interfejsu zgodnego ze standardem ODBC 2.0. W uproszczeniu warstwy wewnętrzne serwera BI pełnią dwie podstawowe funkcje: (1) kompilowanie przychodzących żądań do postaci kodu wykonywalnego oraz (2) wykonywanie tego kodu. Aplikacje klienckie serwera uzyskują logiczny, schematyczny widok, który jest niezależny od faktycznej struktury źródłowych baz danych. Aplikacje te przesyłają uproszczone zapytania SQL odnośnie danych logicznych, które są przez serwer przekształcane na odpowiednie zapytania SQL dotyczące danych fizycznych i przesyłane do baz danych zaplecza. Mechanizm wykonawczy BI Server dokonuje też pośredniego przetwarzania danych. BI Server dysponuje ponadto infrastrukturą serwerową obejmującą zarządzanie sesjami i zapytaniami, anulowanie, rejestrowanie danych statystycznych, monitorowanie i inne funkcje związane z administrowaniem serwerem.

Kompilacja zapytań składa się z pięciu etapów: (1) analiza składni, (2) generowanie żądań logicznych, (3) nawigowanie, (4) przepisywanie i (5) generowanie kodu. Ostatecznym wynikiem działania kompilatora zapytań jest kod wykonywalny. Kod ten jest przekazywany do mechanizmu wykonawczego, który odpowiada za jego współbieżne wykonanie. W serwerze wykorzystano przełomowe innowacje w zakresie technik analizy składni i kompilacji zapytań, łączenia danych z uwzględnieniem treści, wykonywania równoległego, adapterów komunikacyjnych, niestandardowego zarządzania pamięcią i kontrolowania rywalizacji o dane. BI Server definiuje i przechowuje wszystkie elementy obliczeń analitycznych w centralnym repozytorium w postaci metadanych. Umożliwia to wszystkim użytkownikom korzystanie ze scentralizowanej i spójnej definicji miar. W razie potrzeby zmodyfikowania definicji danej miary, wystarczy wprowadzić zmianę w jednym miejscu, a wszystkie analizy będą automatycznie korzystać z nowej definicji.

Answers

Moduł Answers umożliwia użytkownikom tworzenie zapytań i analiz na żądanie. Jest to środowisko oparte wyłącznie na mechanizmach sieciowych, zaprojektowane z myślą o łatwym tworzeniu nowych lub modyfikacji istniejących analiz, które wyświetlane są na stronie kokpitu interaktywnego. Użytkownicy pracują na logicznym modelu informacji, bez jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistą, złożoną strukturą danych. Środowisko umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie wykresów, tabel przestawnych, raportów, mierników i interaktywnych kokpitów. Wszystkie wymienione powyżej elementy są interaktywne i dostępne do głębszej analizy. Użytkownik może je także zapisywać, współużytkować, modyfikować i formatować, jak również osadzać je w kokpicie informacyjnym w lub portalu korporacyjnym.

Praca użytkownika z modułem Answers zaczyna się od wybrania obszaru tematycznego – na przykład „Marketing”, „Sprzedaż” lub „Magazyn” – poprzez wybranie jednego z folderów w interfejsie modułu Answers. Po wybraniu przez użytkownika obszaru tematycznego, w folderze wyświetlany jest zestaw semantycznych obiektów biznesowych, czyli definicji pojęć, z których użytkownik może korzystać podczas obliczeń i analiz. Jeśli użytkownik wybierze przykładowo obszar „Sprzedaż”, może w nim znaleźć takie elementy, jak „Przychód brutto”, „Przychód netto”, „Procentowa zmiana przychodu netto w porównaniu z rokiem ubiegłym” lub „Pozycje według przychodu netto”. Wybranie kolumny do analizy sprowadza się do kliknięcia jednego z pojęć biznesowych. Na przykład wybierając obiekty „Region”, „Przychód” i „Bieżący miesiąc”, użytkownik może zdefiniować obliczenie „Pokaż przychody z poszczególnych regionów w bieżącym miesiącu”.

Moduł Oracle Answers tworzy zapytanie odpowiadające wybranym przez użytkownika pojęciom biznesowym (kolumnom). Zapytanie logiczne jest przesyłane do serwera BI Server, gdzie zostaje zinterpretowane. Na podstawie zinterpretowanego zapytania logicznego serwer utworzy odpowiednie zapytania fizyczne i prześle je zawierającym niezbędne informacje źródłom danych.

Interactive Dashboard

Użytkownicy biznesowi będą korzystać z analiz danych biznesowych przede wszystkim za pośrednictwem kokpitów Interactive Dashboard. Kokpity działają w środowisku opartym wyłącznie na technikach WWW, udostępniając użytkownikom bogaty i wysoce interaktywny interfejs prezentujący informacje przefiltrowane i oraz spersonalizowane stosownie do tożsamości i roli użytkownika. Dane są prezentowane w sposób intuicyjny i zrozumiały, co ułatwia użytkownikom podejmowanie precyzyjnych i skutecznych decyzji. Użytkownicy pracują z dynamicznymi raportami, powiadomieniami, wykresami, tabelami, tabelami przestawnymi, grafikami i paskami informacyjnymi. Intuicyjna nawigacja pozwala użytkownikom szybko i łatwo lokalizować potrzebne informacje. Możliwe jest również uszczegółowienie analizy wybranych elementów, modyfikacja parametrów obliczeń i interakcja z wynikami.

Użytkownicy mogą korzystać z możliwości łatwego agregowania danych usystematyzowanych, pobieranych z relacyjnych baz danych lub starszych systemów informatycznych (w tym typu mainframe) oraz danych nieusystematyzowanych pobieranych z różnorodnych źródeł, w tym z sieci WWW, współużytkowanych serwerów plików i repozytoriów dokumentów.

Użytkownicy biznesowi mogą tworzyć interaktywne kokpity informacyjne bez udziału informatyków i bez konieczności programowania. Tworzenie stron kokpitu oraz wybieranie i organizowanie wyświetlanych treści odbywa się za pomocą edytora uruchamianego w przeglądarce WWW. Dodanie treści sprowadza się do przeciągnięcia odpowiedniej analizy z katalogu WWW wyświetlanego w panelu z lewej strony edytora. Katalog WWW stanowi wykaz wszystkich zapisanych treści; interakcja z wyświetlanymi informacjami obejmuje między innymi wybieranie wartości wskazanych w powiadomieniach, filtrowanie danych, klikanie elementów wykresów lub tabel w celu uzyskania bardziej szczegółowego widoku wybranych informacji, zmianę kryteriów lub porządku sortowania kolumn, przechodzenie do innej analizy w tym samym kontekście jednym kliknięciem z automatycznym przekazaniem ograniczeń czy nawet wybieranie innych kolumn do wyświetlania.

Publisher

Publisher stanowi wysoce skalowalny mechanizm raportowania, umożliwiający generowanie raportów na podstawie danych z wielu źródeł i publikowanie ich w wielu formatach dokumentów i w wielu kanałach publikacji. BI Publisher pozwala ograniczyć wysokie często koszty związane z tworzeniem, dostosowywaniem i utrzymywaniem dokumentów biznesowych, a zarazem zwiększyć wydajność zarządzania raportami. Moduł pozwala też ograniczyć zależność firmy od oprogramowania innych producentów niezbędnego do odpowiedniego formatowania dokumentów biznesowych. Za pomocą dobrze znanych narzędzi biurowych (Adobe Acrobat, Microsoft Office), użytkownicy mogą tworzyć i utrzymywać własne formaty raportów oparte na fragmentach danych pozyskiwanych z różnorodnych źródeł. Publisher daje twórcom raportów pełną kontrolę nad formatem, układem i postacią wyjściową raportów, umożliwiając tworzenie i dystrybucję raportów idealnych w najdrobniejszych szczegółach, niezależnie od złożoności grafiki. Moduł jest w pełni zintegrowany z pozostałymi komponentami pakietu Oracle Business Intelligence i wraz z nimi korzysta ze wspólnych usług metadanych, zabezpieczeń, obliczeń, buforowania i inteligentnego generowania zapytań.

Publisher pozwala szybko i łatwo stworzyć definicję raportu, ustalić format danych, postać wyjściową i kanał publikacji raportu oraz opublikować raport w dostępnym online repozytorium dokumentów. Wykorzystuje mechanizm ekstrakcji danych, formatowania i wykonywania raportów zbudowany w technologii J2EE. Moduł umożliwia osadzanie w tym samym raporcie danych z wielu różnych źródeł: baz relacyjnych, plików, danych XML, usług WWW i adresów URL; publikowanie wygenerowanych raportów w folderach online za pośrednictwem protokołu WebDAV; automatyczne załączanie do wiadomości e-mail; wysyłanie do korporacyjnych serwerów wydruku; umieszczanie na serwerze plików, z którego będą dostępne do pobrania poprzez protokół FTP. Raporty można składować i organizować w folderach online, zaś ich przeszukiwanie umożliwiają zaawansowane funkcje wyszukiwania mechanizmu Oracle Secure Enterprise Search.

© 2010 Solet Business Intelligence Created by WebChili Designed by VenaArt