Perła

W 2010 r. zrealizowaliśmy umowę na wdrożenie systemu klasy Business Intelligence w firmie Perła Browary Lubelskie S.A., która jest producentem piwa marek Perła, Zwierzyniec, Goolman, Lubelskie, Carmèll, a jej głównym obszarem działalności dystrybucyjnej jest Polska południowo-wschodnia. Perła prowadzi również eksport swoich wyrobów do USA, Wielkiej Brytanii i Australii.

Zbudowany system wspiera proces analizy danych w obszarach sprzedaży i finansów. W szczególności zakres funkcjonalny systemu umożliwia budowanie układu oraz analizę wieloprzekrojowych i wielopoziomowych rachunków rentowności w przekroju produktów i klientów, prowadzenie analizy kosztów w układzie rachunku kosztów rzeczywistych i standardowych (w tym możliwość przewidywania wyniku finansowego w oparciu o zdefiniowaną prognozę sprzedaży), analizy kosztów w strukturze rodzajowej w przekroju na jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, alokację danych do pozycji rachunku kontrolingowego według zdefiniowanych kluczy podziałowych, w tym wsparcie dla procesu rozliczania kosztów pośrednich.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skills

Posted on

August 10, 2018

en_GB