Inter Cars

Niniejszym potwierdzamy, że firma Solet z sukcesem zrealizowała projekt budowy i wdrożenia platformy Business Intelligence w spółce Inter Cars S.A. Głównym zadaniem platformy jest wspieranie procesów analizy danych w obszarze finansów, Zakres systemu obejmuje obszary funkcjonalne dotyczące analizy sprawdzań finansowych, wykonania budżetów kosztowych oraz badania rentowności oddziałów i filii franczyzowych.

Zrealizowany projekt zaowocował zawarciem z firmą Solet długoterminowej umowy na realizację usług asysty i budowy zaawansowanych rozwiązań analitycznych na potrzeby Grupy Kapitałowej Inter Cars SA. Stała współpraca pomiędzy spółkami obejmuje między innymi rozszerzenie zastosowań BI w obszarach całej grupy kapitałowej oraz budowę specjalizowanych modeli z zakresu zaawansowanej analityki Big Data.

Eksperci Solet zdobyli zaufanie użytkowników biznesowych oraz personelu technologicznego firmy Inter Cars SA w trakcie wysoce efektywnej realizacji prac nad budową systemu analiz finansowo-controllingowych. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji była decyzja zarządu IC o przekazaniu pod opiekę firmy Solet całej obecnie funkcjonującej architektury Business Intelligence.

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą Solet w zakresie systemów klasy Business Intelligence.

 

Robert Kierzek, Prezes Zarządu, Inter Cars S.A.

Skills

Posted on

September 3, 2018

en_GB