Platforma Business Intelligence

Niniejszym potwierdzamy, że firma Solet przeprowadziła z sukcesem projekt budowy i wdrożenia zintegrowanej platformy analitycznej klasy Business Intelligence w firmie Voigt. Zbudowany system wspiera działalność firmy Voigt w obszarach analiz sprzedaży, rentowności produktów, klientów i kanałów dystrybucji, analiz kosztów, analiz należności, procesu budżetowania oraz analiz procesów produkcyjnych i TKW. W oparciu o doświadczenie długoterminowej współpracy, a przede wszystkim na podstawie uzyskanych w ramach tej współpracy efektów i korzyści z przyjemnością polecamy firmę Solet jako solidnego i wiarygodnego partnera o bardzo wysokich kompetencjach w obszarze szeroko rozumianych rozwiązań Business Intelligence.

 

Jacek Grynicki, Dyrektor Zarządzający, P.P.U.H. VOIGT

Skills

Posted on

September 3, 2018

Skills

Posted on

September 3, 2018

Realizations

en_GB
pl_PL en_GB