Tarczyński

Dynamiczna współpraca pomiędzy firmą Solet i Grupą Tarczyński zaowocowała kolejnym sukcesem. Tym razem wspólnie zrealizowany projekt dotyczył wdrożenia i uruchomienia platformy analitycznej monitorującej i wspierającej pracę przedstawicieli handlowych. Zgromadzone w systemie BI dane i przygotowane schematy analiz skutecznie zwiększyły efektywność prowadzonych procesów sprzedaży.

Projekt obejmował budowę obszarów fundamentalnej wieloprzekrojowej analizy rejestrowanych zamówień od klientów oraz obszarów zawierających statystyki odnoszące się do aktywności przedstawicieli handlowych, w tym między innymi z zakresu odbywanych wizyt, użytkowania samochodów służbowych, kontaktów z klientem, zadań ogólnych i przeprowadzonych ankiet.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skills

Posted on

September 2, 2018

en_GB