Platforma wspierająca przedstawicieli handlowych

Dynamiczna współpraca pomiędzy firmą Solet i Grupą Tarczyński zaowocowała kolejnym sukcesem. Tym razem wspólnie zrealizowany projekt dotyczył wdrożenia i uruchomienia platformy analitycznej monitorującej i wspierającej pracę przedstawicieli handlowych. Zgromadzone w systemie BI dane i przygotowane schematy analiz skutecznie zwiększyły efektywność prowadzonych procesów sprzedaży.

Projekt obejmował budowę obszarów fundamentalnej wieloprzekrojowej analizy rejestrowanych zamówień od klientów oraz obszarów zawierających statystyki odnoszące się do aktywności przedstawicieli handlowych, w tym między innymi z zakresu odbywanych wizyt, użytkowania samochodów służbowych, kontaktów z klientem, zadań ogólnych i przeprowadzonych ankiet.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Wrzesień 2, 2018

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Wrzesień 2, 2018

Realizacje

pl_PL
en_GB pl_PL