Lewiatan

Niniejszym potwierdzam, że firma Solet realizowała w okresie październik 2012 — kwiecień 2013 roku projekt dla PSH Lewiatan polegający na stworzeniu hurtowni danych oraz wdrożeniu platformy analitycznej Oracle Business Intelligence 11g z komponentami wizualizacji map.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

 

Dariusz Dul, Kierownik Działu Informatyki, LEWIATAN HOLDING S.A.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

3 września, 2018

pl_PL