Data Science

Odkrywamy tajemnice

Data Science

Liczby rządzą światem 

– Pitagoras

Ludzka Twarz Data Science

Data Science ma służyć ludziom, nigdy odwrotnie. Zapraszamy do wspólnego odkrywania tajemnic zaawansowanej analityki biznesowej w dobrym towarzystwie Solet Data Scientists. W ramach tej podróży oferujemy zaawansowaną analizę danych na żądanie wraz z osobistym przewodnikiem po świecie Data Science. Dla tych, którzy nie mają ochoty spakować danych i wyjechać w podróż, z przyjemnością zorganizujemy warsztaty Data Science na miejscu w firmie.
Analityka na żądanie
Pokaż nam swoje dane, a powiemy Ci jaki tkwi w nich potencjał. Wyposażeni w narzędzia i wiedzę Data Science wykonujemy na żądanie analizy predykcyjne i preskryptywne. Wynik naszej pracy przekazujemy w postaci wniosków i rekomendacji, które pomogą w optymalnym przygotowaniu biznesu do tego, co się dopiero wydarzy.
Osobisty Data Scientist
Nie jesteś sam w nieznanym świecie. W każdej chwili możesz liczyć na pomoc i towarzystwo jednego z naszych Data Scientist. Wspólna praca nad budową modeli zaawansowanej analizy danych, interpretacją wyników i odkrywaniem nowych wartościowych wniosków dla Twojego biznesu to podróż, z której na pewno wrócisz bogatszy.
Data Science trening
Nie ma nic tak odległego, by było poza zasięgiem, ani nic tak ukrytego, by nie dało się odkryć. Wyszkolimy Twój zespół, dzieląc się wiedzą i dostępnymi narzędziami. Rozbroimy razem czarną skrzynkę Data Science tak, aby umożliwić zrozumienie informacji ukrytych w danych Twojej firmy, szczególnie tych dotyczących przyszłości.

Zaawansowana analiza danych

Odkrywamy większą wartość dla biznesu stosując techniki zaawansowanej analizy danych. Dzięki analityce diagnostycznej wyjaśniamy ciąg przyczynowo-skutkowy danych historycznych odpowiadając na pytanie dlaczego coś się stało? Modelowanie predykcyjne dotyczy przyszłości i pozwala zorientować się w tym, co się może wydarzyć? Dobre zrozumienie historii i prognozy na przyszłość stanowią fundament optymalnych decyzji jak coś najlepiej zrobić, będących przedmiotem analityki preskryptywnej. Wyznajemy zasadę, że zaawansowane znaczy zastosowane.

Analizy diagnostyczne

Inteligentna analiza danych z wykorzystaniem zapytań w językach naturalnych, technik samoobsługowej eksploracji danych, drążenia przyczynowo-skutkowego, kreatora wizualizacji i udostępniania odkrytych zależności w formule telling story.

Analizy predykcyjne

Zaawansowane analizy obejmują analizy statystyczne ad hoc, modelowanie predykcyjne, eksplorację danych, analizę tekstu, analizę jednostek (Entity Analytics), ocenianie w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i inne techniki.

Analizy preskryptywne

Rozwiązanie problemów optymalizacyjnych w oparciu techniki programowania z ograniczeniami oraz algorytmy programowania matematycznego,  w tym programowanie liniowe LP, mieszane całkowitoliczbowe MIP i kwadratowe QP, QCP, MIQP, MIQCP.

Analizy deskryptywne
Inteligentna analiza danych z wykorzystaniem zapytań w językach naturalnych, technik samoobsługowej eksploracji danych, drążenia przyczynowo-skutkowego, kreatora wizualizacji i udostępniania odkrytych zależności w formule telling story.
Analizy predykcyjne
Zaawansowane analizy obejmują analizy statystyczne ad hoc, modelowanie predykcyjne, eksplorację danych, analizę tekstu, analizę jednostek (Entity Analytics), ocenianie w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i inne techniki.
Analizy preskryptywne
Rozwiązanie problemów optymalizacyjnych w oparciu techniki programowania z ograniczeniami oraz algorytmy programowania matematycznego,  w tym programowanie liniowe LP, mieszane całkowitoliczbowe MIP i kwadratowe QP, QCP, MIQP, MIQCP.

Praktyka i zasoby Data Science

Technologie i narzędzia

pl_PL