Controlling

Nowoczesna

Przestrzeń Controllingowa

Koncepcja i funkcjonalności

Platforma wspiera skuteczne zarządzanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Koncepcja odwołuje się do źródła efektywnego planowania, w ramach którego strategia, cele oraz system zarządzania firmą stanowią sieć naczyń połączonych. W tej przestrzeni budżet jest wdrażany możliwe prosto i elastycznie w odniesieniu do otoczenia oraz w spójności do przyjętych założeń strategicznych.

Planowanie strategiczne

Moduł planowania strategicznego umożliwia rozrysowanie mapy łańcucha wartości firmy w wielu różnych wariantach. Poszczególne ogniwa biznesu mogą oznaczać zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne jednostki biorące udział w budowaniu wartości firmy. Modelowanie wartości KPI definiowanych dla dowolnie wyodrębnionych jednostek biznesu jest prowadzone w stylu analiz what-if. Prezentacja danych strategicznych odbywa się z zastosowaniem techniki one-page reporting.

Budżet operacyjny

W platformie cele strategiczne stanowią wstępne założenia budżetu operacyjnego. Mapowanie wybranego scenariusza założeń strategicznych na strukturę organizacyjną jest realizowane opcjonalnie w przypadku, gdy uzasadnione jest delegowanie odpowiedzialności za wykonanie budżetów cząstkowych do większej ilości jednostek. Moduł operacyjny udostępnia w tym zakresie bogate narzędzia do zarządzania procesem budżetowania w oparciu o controllingowy system przepływu pracy klasy workflow.

Analiza Business Intelligence

Niezbędnym elementem procesu planowania jest umożliwienie jego uczestnikom zaawansowanej analizy danych. W tym zakresie platforma posiada wbudowany system analiz klasy Business Intelligence. Informacje gromadzone w bazie systemu zorganizowane są w formie hurtowni danych. Każdy uczestnik procesu planowania ma dostęp do interaktywnych kokpitów informacyjnych, umożliwiających podejmowanie dokładnych i trafnych decyzji dzięki spersonalizowanym widokom danych.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

W zakresie obsługi danych grupy kapitałowej funkcjonalność platformy controllingowej obejmuje predefiniowany model konsolidacji zarządczej i statutowej. Zastosowany schemat kont konsolidacyjnych i opcje integracji jednostkowych sprawozdań finansowych pozwalają na prowadzenie procesu konsolidacji z bardzo wysokim stopniem automatyzacji i elastyczności. System posiada automaty w zakresie alokacji korekt kapitałowych, przewalutowania oraz eliminacji transakcji wzajemnych. Prezentacja i wizualizacja danych jest możliwa w formie arkuszy XLS i raportów Business Intelligence.
Planowanie strategiczne
Budżet operacyjny
Analiza Business Intelligence
Konsolidacja Sprawozdań Finansowych
Moduł planowania strategicznego umożliwia rozrysowanie mapy łańcucha wartości firmy w wielu różnych wariantach. Poszczególne ogniwa biznesu mogą oznaczać zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne jednostki biorące udział w budowaniu wartości firmy. Modelowanie wartości KPI definiowanych dla dowolnie wyodrębnionych jednostek biznesu jest prowadzone w stylu analiz what-if. Prezentacja danych strategicznych odbywa się z zastosowaniem techniki one-page reporting.
W platformie cele strategiczne stanowią wstępne założenia budżetu operacyjnego. Mapowanie wybranego scenariusza założeń strategicznych na strukturę organizacyjną jest realizowane opcjonalnie w przypadku, gdy uzasadnione jest delegowanie odpowiedzialności za wykonanie budżetów cząstkowych do większej ilości jednostek. Moduł operacyjny udostępnia w tym zakresie bogate narzędzia do zarządzania procesem budżetowania w oparciu o controllingowy system przepływu pracy klasy workflow.
Niezbędnym elementem procesu planowania jest umożliwienie jego uczestnikom zaawansowanej analizy danych. W tym zakresie platforma posiada wbudowany system analiz klasy Business Intelligence. Informacje gromadzone w bazie systemu zorganizowane są w formie hurtowni danych. Każdy uczestnik procesu planowania ma dostęp do interaktywnych kokpitów informacyjnych, umożliwiających podejmowanie dokładnych i trafnych decyzji dzięki spersonalizowanym widokom danych.
W zakresie obsługi danych grupy kapitałowej funkcjonalność platformy controllingowej obejmuje predefiniowany model konsolidacji zarządczej i statutowej. Zastosowany schemat kont konsolidacyjnych i opcje integracji jednostkowych sprawozdań finansowych pozwalają na prowadzenie procesu konsolidacji z bardzo wysokim stopniem automatyzacji i elastyczności. System posiada automaty w zakresie alokacji korekt kapitałowych, przewalutowania oraz eliminacji transakcji wzajemnych. Prezentacja i wizualizacja danych jest możliwa w formie arkuszy XLS i raportów Business Intelligence.

Fundamenty

Prostota

Zwinne procedury, minimalna ilość danych wejściowych, optymalny poziom szczegółowości, koncepcja one-page reporting.

Komunikacja

Telling story w procesie planowania, opis 360° obiektów budżetowych, angażowanie zespołu przez precyzyjne wyjaśnianie postawionych celów.

Elastyczność

Wykorzystanie szans rynkowych i inicjatyw oddolnych, analiza scenariuszy oraz wrażliwości, prognozowanie w trybie ciągłym.

Organizacja

Jednoznaczna alokacja odpowiedzialności , krótkie i szybkie ścieżki decyzyjne, orientacja na cele strategiczne na poziomie budżetu operacyjnego.

Integralność

Łączenie poziomów planowania, sprzężenie z systemem motywacyjnym, wskaźniki rynkowe, prognozy, plany, raporty i analizy business intelligence.

Łańcuch wartości

Mapa modelu biznesowego, koncentracja na kluczowych KPI, monitorowanie konkurencji, benchmarking i definiowanie celów względnych.

Referencje

W dobie Big Data świat biznesu zalewa fala informacji a dynamika rynków stale wymusza zmiany wcześniej zatwierdzonych planów. Dzięki platformie budżetowanie zostało uproszczone tak bardzo, jak to tylko możliwe, a szybka zmiana planu nie jest problemem zarówno dla managera, jak i działu controllingu.

Katarzyna Żuławska

ANALITYK FINANSOWY ESSENTRA PACKAGING, LIDER ICV REGION LUBLIN

współpraca

pl_PL