Przykłady kodu w Microsoft Fabric

Gdy uczymy się nowych rzeczy, poza czytaniem podręcznika chcielibyśmy czasem dotknąć działającego kodu. Świadomy tego Microsoft przygotował na platformie Microsoft Fabric działające przykłady do samodzielnego uruchamiania i testów. Aby zacząć, będziesz potrzebował...

Wnioskowanie bayesowskie

W podejściu klasycznym wnioskowanie statystyczne oparte jest wyłącznie na podstawie pobranej próby losowej. Możemy np. estymować punktowo lub przedziałowo nieznane parametry rozkładów, weryfikować hipotezy dotyczące rozkładów badanych cech, badać różne zależności...
pl_PL