Perła

Niniejszym potwierdzamy, że firma Solet przeprowadziła projekt budowy zintegrowanej platformy klasy Business Intelligence w firmie Perła Browary Lubelskie. Zbudowany system wspiera działalność naszej firmy w zakresie monitorowania działalności operacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki z możliwością oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa przeprowadzanej na fundamencie wiarygodnych i szybko dostępnych informacji. Funkcjonalność wdrożonego systemu obejmuje m.in. analizę sprawozdań finansowych i wskaźników, wieloprzekrojowe analizy sprzedaży, raportowanie księgowe, rachunek kosztów działów i rachunek marżowy w przekroju na produkty i klientów. Ponadto system umożliwia prognozowanie wyników finansowych spółki, a także jej przepływów pieniężnych w formie preliminarza gotówkowego.

Z przyjemnością polecamy współpracę z zespołem ekspertów firmy Solet, który podczas realizacji projektu w naszej spółce wykazał się nie tylko posiadaną wiedzą i kompetencjami, ale również determinacją i skutecznym podejściem do rozwiązania wielu trudnych i złożonych zagadnień w aspekcie biznesowym i technicznym.

 

David Meister, V-ce Prezes Zarządu, Perła – Browary Lubelskie S.A.

Daniel Russell, V-ce Prezes Zarządu, Perła – Browary Lubelskie S.A.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

3 września, 2018

pl_PL