Stella Pack

Niniejszym potwierdzamy, że firma Solet z sukcesem zrealizowała projekt budowy i wdrożenia platformy Business Intelligence, wspierającej prowadzenie procesów kontrolingowych oraz wieloprzekrojowych analiz z obszarów sprzedaży, zamówień i finansów w firmie Stella Pack. Zakres funkcjonalny systemu obejmuje raportowanie bieżących danych o sprzedaży w odniesieniu do cech pozycji transakcji sprzedaży. W obszarze zamówień system umożliwia między innymi raportowanie danych bieżących o zamówieniach od odbiorców, wizytach przedstawicieli handlowych i stanie materiałów z grupy POS. Platforma BI daje także możliwość raportowania danych o odsprzedaży -sprzedaży dystrybutorów do odbiorców końcowych oraz stanach magazynowych u dystrybutorów. Moduł kontrolingu pozwala w sposób łatwy i efektywny uzyskać dostęp do informacji o wykonaniu targetów sprzedażowych oraz danych na temat poziomu marży w przekrojach sprzedaży. Ponadto system posiada funkcjonalność kontroli wykonania budżetów kosztowych oraz narzędzia oceny rentowności klientów i produktów.

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą Solet w zakresie systemów Business Intelligence.

 

Marek Jaszczak, Prezes Zarządu, Stella Pack S.A.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 września, 2018

pl_PL