Tradis

Eksperci Solet zrealizowali projekt budowy i wdrożenia systemu rozliczeń kosztów usług logistycznych w spółce Tradis, która jest podmiotem integrującym segment dystrybucji Grupy Handlowej Emperia i należy do grona największych firm w branży handlowej w Polsce.

Projekt zakładał pozyskanie szczegółowych informacji o czasie i kosztach obsługi transakcji logistycznych na etapie procesów przyjęcia, magazynowania i transportu. Zebrane w ten sposób dane mają służyć menedżerom firmy Tradis do przeprowadzenia optymalizacji wewnętrznej organizacji pracy magazynów i oddziałów firmy oraz jako fundament usprawnienia współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Rozwiązanie przygotowane zostało w oparciu o koncepcję rachunku kosztów działań sterowanego czasem (ang. Time-driven Activity-Based Costing), co w sposób praktyczny i skuteczny pozwala na obliczenie faktycznych kosztów procesów realizowanych w ramach działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie mechanizmu równań czasowych, system posiada funkcję szczegółowej alokacji kosztów absorbowanych zasobów na poziomie każdej pojedynczej transakcji z uwzględnieniem jej cech osobliwych wpływających na złożoność i czas wykonywanych czynności.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 sierpnia, 2018

pl_PL